Utility Cloud är nästa generations KIS-lösning för energimarknaden

Energimarknaden har ett antal unika processer som är kopplade till industriella värdekedjor. Utility Cloud förser värdekedjorna genom effektiva, flexibla och kostnadseffektiva lösningar.

Elbolag

Elmarknaden genomgår stora förändringar och ställer stora krav på kraftbolagens anpassningsförmåga. Utility Cloud erbjuder lösningarna som gör ditt elbolag konkurrenskraftigt på en krävande marknad.

Fjärrvärme

Värdekedjan för fjärrvärme är resurskrävande med höga driftskostnader. Utility Cloud förenklar komplexiteten och automatiserar processer, vilket minskar kostnaderna och ökar kvaliteten i alla led.

Kraftproduktion

Världen behöver mer förnybar kraft. Lönsamheten för ny kraftproduktion beror på stabilt låga kostnader på en marknad med volatila priser. Utility Cloud automatiserar och digitaliserar värdekedjan för kraftförsäljning för att öka kvaliteten och lönsamheten för kraftproducenterna.