Kraftproduktion

Möt framtidens kraftmarknad med Utility Cloud

Världen behöver mer förnybar kraft. Lönsamheten för ny kraftproduktion beror på stabilt låga kostnader på en marknad med volatila priser. Utility Cloud automatiserar och digitaliserar värdekedjan för kraftförsäljning för att öka kvaliteten och lönsamheten för kraftproducenterna.

Automatisering

Minska kostnader och öka kvaliteten med automatiserade tjänster

Flexibilitet

Anpassa sig till marknaden genom smarta tjänster

Innovativt

Innovation skapas genom en öppen och flexibel plattform

Bli en gaspedal i det gröna skiftet

Världen behöver mer förnybar kraft. Lönsamheten för förnybar kraft beror på låga kostnader på en marknad med volatila priser. Utility Cloud automatiserar och digitaliserar värdekedjan för kraftförsäljning för att öka kvaliteten och lönsamheten hos kraftproducenterna. Det ger större incitament för mer förnybar kraft och större lönsamhet i värdekedjan.