API management och säkerhet

Ekosystem

API:er och dataströmmar anpassade efter dina behov

Utility Cloud är ett ekosystem designat för API först. Det betyder att alla våra tjänster är tillgängliga via API:er och dataströmmar så att du kan bygga innovativa kundcentrerade tjänster.

Differentierare

Innovation kräver öppna lösningar

På en konkurrensutsatt marknad måste aktörerna tänka nytt för att behålla sina kunder. Kunderna vill ha nya innovativa tjänster som kan förenkla deras vardag. Utility Cloud erbjuder de möjligheter och lösningar ditt företag behöver för att ständigt attrahera nya kunder.

Bästa praxis

Säkerhet och GDPR

Energibranschen hanterar känslig information på uppdrag av stora kundmassor. Det ställer stora krav på säkerheten i en bransch som blir allt mer sårbar för attacker. Utility Cloud är designat med bästa praxis inom säkerhet för molntjänster, och regelefterlevnad ingår som en tjänst.