Produkt och avräkning

Dynamisk portfölj

Snabbare time-to- market

Kraftprodukter kan vara komplexa och med volatila priser är time-to- market viktigt .. Utility Cloud gör det inte bara enkelt att bygga kreativa och komplexa produkter. Plattformen gör det också möjligt att snabbt anpassa sig till marknaden med en dynamisk produktportfölj.

Ökad kvalitet

Automatisk avräkning

Dagsavräkning ger bättre insikt och mer flexibel fakturering med högre kvalitet. Utility Cloud avgör inte bara mätpunkterna dagligen automatiskt, det hanterar även korrigeringar, krediter och produktändringar bakåt i tiden automatiskt. Det ökar kvaliteten på fakturan, minskar resursanvändningen och ger kunderna bättre insyn i digitala ytor.

Attraktiva fastprisavtal

Finansiella produkter

Volatila elpriser gör att prisskyddsprodukter blir allt mer relevanta och efterfrågade på marknaden. Utility Cloud har intelligenta lösningar för dig att bygga avancerade produkter för att säkerställa förbrukningsvolymer till olika priser. Det ger kunderna förutsägbarhet samtidigt som att erbjuda attraktiva produkter i en tid av volatila energipriser innebär en lägre risk.

Avbetalningslösning

Flexibla återbetalningslösningar

Kunderna efterfrågar solpaneler och elektriska laddare som aldrig förr, och ofta på avbetalning. Utility Cloud erbjuder smarta, enkla och automatiska lösningar för dina kunder att betala för produkter i månatliga avbetalningar.