Insikt och analys

Ökad insikt

Insikter för bättre beslut

Insikt och bra rapporter är avgörande för att driva energibolag på bästa möjliga sätt. Utility Cloud sammanställer data från alla relevanta källor och strukturerar dem så att de lätt kan förstås i verktyg som användarna är bekanta med. Regulatoriska rapporter ingår som standard.

Beslutsstöd

Datadriven verksamhet

Många företag tycker att det är utmanande att använda data för beslutsstöd. Molnbaserade datalager eller dataplattformar sammanställer stora mängder data från olika källor. Utility Cloud strukturerar och skickar dataströmmar till ditt datalager för att ge användarvänliga analyser och insikter i verksamheten.