Takk for et krevende og fantastisk 2022!

123Vi ser tilbake på et forrykende år sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Høydepunktene og utfordringene har kommet på løpende bånd, og vi gleder oss allerede til 2023.

Sterk og variert kundevekst

Seks nye selskaper og nesten 300 000 målepunkt gikk live på UtilityCloud i løpet av året. Fjernvarme, storkundemarkedet og sluttbrukertjenester har stått sentralt i leveransene i år. Det har gjort UtilityCloud til en plattform med stor bredde i tjenester og kapabiliteter. Den sterke kundeveksten har også gjort UtilityCloud til en robust plattform som skalerer og gir stordriftsfordeler gjennom standardisering.

Organisasjon i kontinuerlig utvikling

Vi har doblet antall ansatte til 32 eksepsjonelt kompetente mennesker. Balansen mellom å levere solide og innovative tjenester, samtidig som vi har onboardet mange nye selskaper har vært krevende i år. Det har utfordret måten vi samarbeider med våre kunder, organiserer og strukturerer leveransene, og ikke minst at vi lærer underveis. Resultatet har blitt en svært effektiv, smidig og solid organisasjon som er sterkt rustet til vekst i årene som kommer.

Krevende år for energimarkedet

Energimarkedet har vært særdeles utfordrende for både konsumenter og leverandører i år. Volatile priser, likviditetsskvis og hyppige medieoppslag har blitt hverdagen for energiselskapene. Denne hverdagen kommer til å fortsette i året som kommer. Vi er ydmyke og stolte over tilliten våre kunder har gitt oss til å hjelpe dem gjennom denne krevende perioden. Sammen skal vi styrke UtilityCloud med nye innovative løsninger som gir våre kunder stor konkurransekraft i et svært krevende marked.

2023 kommer til å bli et viktig år for energimarkedet. Takk til alle dere som utfordrer oss til å bli bedre hver dag. UtilityCloud skal ta nye store steg i året som kommer! Vi gleder oss!

Godt nyttår!